Tin tức

Img
Giải pháp CNTT : Live Stream truyền hình trên facebook

Chúng tôi tự hào cung cấp giải pháp CNTT cho dịch vụ Live Stream, Review Sản phẩm trực tiếp trên FB

Các ưu điểm Live Stream theo công nghệ mới :

+ Video chất lượng streaming HD 

+ Thay đổi hình ảnh Background đa dạng

+ Lồng Video, Logo, Popup hiện thị sản phẩm

+ Chạy giới thiệu dưới background nền

Demo :