Giới thiệu

Img
Image

1. Đào tạo

Liên kết hợp tác đào tạo sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhằm đảm bảo trình độ chuyên môn thực tiễn đáp ứng với nhu cầu của nhà tuyển dụng hiện nay qua các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn .

Các khóa đào tạo bao gồm:

  • Kỹ năng chuyên môn từ cơ bản đến chuyên sâu (lập trình PHP, Android, IOS , Tester )
  • Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật)
  • Kỹ năng mềm : kỹ năng quản lý công việc, quản lý resource, làm việc nhóm
Chi tiết

2. Dịch vụ phần mềm

  • Lập trình website doanh nghiệp, website ứng dụng
  • Lập trình mobile Android, IOS
  • Các dịch vụ mở rộng
Chi tiết

3. Cung ứng nhân sự công nghệ thông tin

  • Cung ứng nhân sự có đầy đủ trình độ chuyên môn và kỹ năng đã được đào tạo bài bản cho các công ty liên kết.
  • Cung cấp nhân sự dài hạn theo yêu cầu của công ty
  • Cung cấp đội ngũ nhân sự làm việc ngắn hạn theo dự án
Chi tiết