Tin tức

Img
Quản lý hồ sơ dự án xây dựng

Ứng dụng, website quản lý hồ sơ dự án , hỗ trợ quản lý hồ sơ, in ấn hồ sơ , lập nhật ký công trình ...

Các chức năng chính :

+ Quản lý biểu mẫu QA, QC, bản vẽ các công trình xây dựng

+ Hỗ trợ nhập liệu hồ sơ công trình dễ dàng và hiệu quả

+ Hỗ trợ lưu trữ nhật ký công trình

+ Xuất file excel, in hồ sơ công trình

*** Liên hệ với chung tôi để tải bản dùng thử trên website

Email liên hệ : hungminhits@gmail.com