Tin tức

Img
Ứng dụng hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin, kết quả học tập

Ứng dụng HM-Student App hỗ trợ học sinh, sinh viên trong việc tra cứu kết quả học tập , xem lịch học , nhắc lịch thi và nhiều tinh năng hữu ích khác.

Các chức năng chính cảu HM-Student App :

+ Hỗ trợ tất cả các trướng Đại Học , THPT 

+ Chức năng quản lý thông tin sinh viên

+ Xem điểm, xem lịch học, xem lịch thi

+ Xem công nợ

+ Kết quả học tập

+ Hỗ trợ điểm danh, làm bài tập nhóm, tìm kiếm tài liệu chuyên ngành 

+ Tìm kiếm các khóa học Anh Văn, Chuyên ngành

+ Tìm kiếm nhà trọ, bạn bè

IOS Download : https://itunes.apple.com/us/app/hufi-student/id1323778173?ls=1&mt=8